Kristallisering4 Floors

Kristallisering innebär en kemisk-mekanisk behandling efter slipningen som förändrar golvets ytskikt och gör det hårt. Kristalliseringen tar fram den naturliga färgen i stenen och
gör golvet kompakt, glänsande men halkfritt och mycket lätt att underhålla. Om ditt golv har tidigare blivit slipat kan vi erbjuda underhållskristallisering efter behov.

Slipning och ytbehandling

I samarbete med våra partners erbjuder vi även slipning och ytbehandling av naturstensgolv samt  betongslipning enligt HTC Superfloor metoden.
Golv i natursten som marmor, granit, kalksten och terrazzo är mycket vackra och lyfter fastighetens eller lokalens värde när de är fräscha. När vi slipar det gamla golvet försvinner repor, gammal polish och smuts. Stenens lyster kommer åter fram och du får ett vackert, plant och lättstädat golv. Ytbehandlingen utförs beroende på golvets art och dina önskemål.