Stålullsrondeller

Används i kristalliseringsprocessen.
Förpackning: Kartong om 30 st.