CK 3+3 Planetväxel

Planetväxel med 6 huvud, 3 fasta och 3 som roterar medurs. Den är skapad med tanke på de mest krävande diamantslipningar. Den är mycket robust och pålitlig, eftersom det fungerar med växlar. Kopplas enkelt till CP400 och CP500.

Specialfunktioner
– kan arbeta i både vått- och torrslipning
– vattentillförsel i centrum för diamantslipning
– är försedd med tillbehör för att samla damm när man arbetar med torrslipning
– byggd av stål och aluminium
– stor styrka och hållbarhet