FAQs

Q?Vad är kristallisering?
A.

När vi talar om kristallisering menar vi införandet av ett tunt lager mycket hårda mikrokristaller på golvytor av kalciumkarbonat (marmor, polerad betong, terrazzo). Tack vare den kombinerade effekten av specialbyggda maskiner ihop med kemiska vätskor och stålull, bildas en kemisk reaktion som gör det slutliga resultatet till ett golv ”att spegla sig i”, som dessutom är halkfritt och lämnar inga märken efter stegen. Kristalliseringen lyckas öka hållbarheten av golvmaterialet med 2 eller 3 grader på Mohs skala. Detta gör ytan mer motståndskraftig mot nötning och ger det en klar och transparent glans med ett intryck av kristall.

Q?Kan granit kristalliseras?
A.

Ja. Även fast granit består av kvarts, fältspat och glimmer, alltså inte av kalciumkarbonat, kan den kristalliseras om du har nödvändig kompetens och den före kristallisering är noggrant diamantslipad. Diamantslipning av granit kräver de mest erfarna operatörer, det är inget jobb för nybörjare, men när graniten är bra slipad, blir resultatet med kristallisering optimalt.

Q?Kan man kristallisera klinker och keramik?
A.

Nej både lera såsom kaolin, huvudkomponenter av keramik och klinker, kan inte kristalliseras. Det går inte heller att diamantslipa, eftersom ytskiktet är för tunn.

Q?Kan kristalliseringen tillämpas på mycket slitna golv?
A.

Det beror på hur sliten marmorn är. Har golvet hål eller djupa repor, är det bäst att först laga hålen, sedan diamantslipa och till sist kristallisera.

Q?Kan kristalliseringen skada golvet?
A.

Nej, inte alls. Under många år har konflikter ägt rum med påståenden om att marmorn inte kan ”andas”. Intressant är att kritiker av kristalliseringen är de som försöker sälja sina egna system. Kristalliseringsmetoden har inte förändrats på 40 år eftersom det inte går att förbättra det som redan är oslagbar.

Q?Kan man kristallisera för hand?
A.

Nej, maskinens insats är alltid nödvändigt att få ett bra resultat.

Q?Går det att kristallisera en vägg?
A.

Nej. De små handmaskiner som normalt används för väggar har inte den vikt och hastighet som krävs för kristallisering.

Q?Hur många kvadratmeter kan kristalliseras med 1 L?
A.

Mycket beror på golvsorten, men våra uppskattningar är från 12 till 16 milliliter per kvm. Det innebär att 5 liter kan räcka till ca 300 – 350 kvm.

Q?Måste golvet vara torr innan den kristalliseras?
A.

Helst ja, men det går att kristallisera på fuktig golv. Vad som inte är önskvärt är att kristallisera på golv som är helt indränkt med vatten. Då måste man vänta på att det torkar.

Q?Hur ofta måste man byta stålull?
A.

När den är smutsig. Det är något du nästan kan ”känna” när du arbetar med stålull, eftersom maskinen börjar arbeta annorlunda, och operatören kan lägga märke till det.

Q?Kan jag använda båda sidorna av stålullen?
A.

Ja, definitivt. Se bara till att det inte har bildats en ”pasta” (som består av damm och vätska) som kan förhindra att stålullen fungerar korrekt.

Q?Hur är det bästa sättet att använda maskinen? Är det bättre att föra den från sida till sida och sedan upp och ner, eller i cirklar?
A.

Mycket beror på den som använder maskinen. Jag föredrar att göra det i små cirklar, på mindre områden, låt säga 1 kvm och föra maskinen tills allt är torrt. Andra föredrar att göra det på ett större område, ungefär 4 – 5 kvm och flytta maskinen mycket snabbt. Det viktiga i de två fallen är att produkten blir helt torr genom maskinens påverkan och när området glänser ska inte maskinen köras på området igen då det kan ”bränna” glansen.

Q?Hur lång hållbarhet har produkterna?
A.

Produkterna har inget utgångsdatum. De kan lagras i flera år och ge samma glans som om den vore ny.

Q?Hur länge varar glansen på ett kristalliserat golv?
A.

Det beror på mycket folk som går över det kristalliserade området per dag. Om gångtrafiken överstiger 10.000 personer per dag (t.ex. i entrén av ett stort köpcentrum eller en flygplats), då måste man underhålla arean veckovis. På områden med mindre trafik kan man ha längre mellan underhållsperioderna. På områden med liten trafik (50 till 100 personer per dag) bara 1-2 gånger per år. Eftersom varaktigheten av glansen är direkt i proportion till antalet personer som passerar över det kristalliserade området, kommer slitage endast ske på den yta där det gås mer, inte hela området. För att återställa glans behövs underhåll endast på det slitna ytan.